Něco z historie

V Kunčičkách farmaříme již několik generací

Od nepaměti se zabýváme zemědělstvím, farmařením, zahradnictvím a také již několik generací včelařstvím.

Historické záznamy o naší rodině jsme nalezli také v Kronice obce Kunčičky u Bašky, kde je něco o minulosti našeho domu.